Emotieve Therapie in business

essentieel & effectief

Werkwijze

Met behulp van Emotieve Therapie in business werk ik individueel met leiders van organisaties. De resultaten hiervan hebben vervolgens een positieve doorwerking op alle lagen binnen deze organisatie. Bij grote bedrijven kan het noodzakelijk zijn om meerdere leidinggevenden te begeleiden.

 

Emotieve Therapie in business bestaat uit een stappenplan van 9 consulten van

1 1/2 à 2 uur, die gemiddeld om de twee à drie weken plaatsvinden. Iedere sessie heeft een eigen structuur. De emotieve sessiestructuur is ontwikkeld door Ronald Duchateau, de grondlegger van Emotieve Therapie. 

Breng je business in beweging!

Logisch en analytisch

Emotieve Therapie gebruikt logische en analytische gesprekstechnieken om de ladingen in kaart te brengen. Vervolgens neutraliseren we deze ladingen in een autonoom zenuwstelsel in de buik met behulp van focustechnieken.  In de wetenschap wordt dit zenuwstelsel 'the second brain' genoemd. 

De emotieve sessiestructuur

 Probleemgerichte intake (2 uur)

Hier wordt duidelijk op welk gebied de organisatie of de afdeling disfunctioneel is en op welke manier jouw eigen issues daar invloed op hebben. We gaan kijken naar jouw individuele problematiek en naar eventuele traumatiek die binnen de organisatie heeft plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn brand, een overval, pestgedrag, etc. 

Tijdens de intake maken we doelstellingen waaraan je aan het einde van het traject kunt zien dat Emotieve Therapie in business het gewenste effect heeft gehad.​

  Angstsessie

Om aan het werkelijke probleem te kunnen werken, moeten we eerst de afweermechanismes behandelen tegen dat probleem. Die afweermechanismes uiten zich in angst, boosheid en verdriet. Het komt erop neer dat je stress met stress bestrijd. Dat kost natuurlijk veel energie.

Afweer uit zich ook in projecties naar anderen (en van anderen naar jou). Projecties geven onderliggend wrijving in de organisatie. Ze zijn een bron van communicatieproblemen en energieverlies en kunnen leiden tot ziekteverzuim. Het is daarom van belang om deze projecties helder te krijgen en los te laten. In deze sessie onderzoeken we angst als afweermechanisme.

 Boosheidsessie

In deze sessie onderzoeken we boosheid als afweermechanisme.

 Verdrietsessie

In deze sessie onderzoeken we verdriet als afweermechanisme.

 Verbinding met de ander

Dit consult gaat over je innerlijke critici: jouw beleving wanneer je wel of niet tevreden bent over wie je bent of wat je doet. Biologische autoriteiten (je ouders) worden onbewust geprojecteerd op functionele autoriteiten, dus als er een scheefgroei is in de verbinding met anderen, uit zich dat niet alleen in je persoonlijke relaties, maar ook in problemen met werknemers en leidinggevenden. 

 Verbinding met jezelf

Je innerlijke critici hebben direct invloed op je gevoel van eigenwaarde. Als er een scheefgroei is in de verbinding met jezelf, uit zich dat in (onbewuste) oordelen en projecties naar anderen. Dit zorgt er ook voor dat jij je niet in je volle potentie kunt manifesteren.​

 Patronensessie 

In deze sessie onderzoeken we de (mentale) gewoontepatronen die overblijven als we de ladingen hebben weggehaald die jou hebben geblokkeerd. We gaan hier ook nog dieper in op de manier hoe je om kunt gaan met de onbewuste projecties van anderen naar jou.

8   Kernovertuigingsessie

We ontmantelen de belangrijkste belemmerende overtuiging over jezelf. Deze overtuiging veroorzaakt de grootste blokkade in je leven, niet alleen op je werk, maar ook in je privéleven.

 Afsluitende sessie 

Tijdens deze sessie kijken we naar de doelstellingen die we tijdens de intake hebben geformuleerd. Ook krijg je handvatten voor de periode na het traject.

Wetenschappelijk

In 1998 verscheen het boek 'The Second Brain: a groundbreaking new understanding of nervous disorders of the stomach and intestine' van neurochirurg dr. Michael D. Gershon. In dit boek toont hij aan dat er zich een autonoom zenuwstelsel in de darmwand bevindt. Hier wordt ongeveer 95% van de serotonine aangemaakt.

Binnen de Emotieve Therapie is gebleken dat we dit autonoom zenuwstelsel kunnen benaderen en gebruiken als een gevoelscentrum om ladingen te neutraliseren. 

Intensive

Het proces kan ook in 5 intensieve stappen worden neergezet. De eerste en de laatste duren ongeveer 2 uur, de andere 3 sessies duren ongeveer 4 uur per keer.

Probleemgerichte intake 

Angst- boosheid- en verdrietsessie

Verbinding met de ander en jezelf

Patronen- en kernovertuigingsessie 

5 Afsluitende sessie

Resultaten

Door het neutraliseren van je rode knoppen stoppen de automatische ineffectieve reacties. Je hebt je keuzemogelijkheden terug voor je gedrag. Doordat je je eigen ladingen, gedragingen en projecties hebt onderzocht, kun je die van anderen ook veel beter waarnemen. Wat je leert, is hoe je effectief kunt omgaan met de ladingen en projecties van anderen door je gedrag af te stemmen. Je hebt meer oog voor je eigen behoeften en grenzen én voor die van anderen. Hierdoor ontstaan er rust, ontspanning en een betere communicatie op de werkvloer en wordt de sfeer ondersteunend. Het resultaat is dat werknemers zich prettig voelen en zich durven te manifesteren. Hierdoor kan het ziekteverzuim dalen, stijgen de resultaten en heb je een gezondere business.