Zoeken
  • Haike Germann

Andere baan vanwege leidinggevende… een therapeutische visie

Bijgewerkt: 3 nov 2020
“Kwart hoogopgeleide werkzoekenden wil andere baan vanwege leidinggevende.”

Deze uitkomst van het onderzoek van Intermediair roept direct een aantal vragen bij mij op:

1. Zijn al die leidinggevenden nou echt zo verschrikkelijk of ligt er ook een deel bij de werknemer zelf en zo ja, welk deel?

Als emotief therapeut zie ik het antwoord op deze vraag in een autoriteitsprobleem dat zich uit in projecties. Ouders zijn de biologische autoriteiten; als er in de ouder-kind relatie onverwerkte gevoelens een rol spelen, worden die vervolgens geprojecteerd op functionele autoriteiten, zoals managers. Dit heet overdracht. Meestal is noch de werknemer, noch de leidinggevende zich hiervan bewust. Onbewuste projecties geven frictie in de relatie. Dezelfde werknemer kan hetzelfde probleem tegenkomen bij de volgende werkgever.

Ligt het dan alleen aan de werknemer?

Eerlijk is eerlijk, sommige leidinggevenden zijn boemannen of -vrouwen. Therapeutisch gezien is dat heel interessant en misschien een onderwerp om in een volgend blog verder uit te diepen. Voor nu ga ik even door op de projectie. Als manager wordt er per definitie op je geprojecteerd. Vervolgens kan de leidinggevende in de tegenoverdracht terecht komen. Dat kan zijn door extra streng of juist extra zorgzaam te worden ten opzichte van deze werknemer. Zodra de manager de ouderrol op zich neemt, worden de gevoelens van de werknemer bevestigd.

De projectie kan ook beginnen bij de leidinggevende. In zijn gezin van herkomst kan prestatie een belangrijke rol gespeeld hebben. Als kind was hij bijvoorbeeld alleen maar goed genoeg als hij hoge cijfers haalde. In dat geval kan hij op de werknemer projecteren dat het diens schuld is dat hij de lat niet haalt die hij voor zichzelf heeft gelegd.

2. Waar ligt de oplossing: bij de leidinggevende of bij de werknemer?

Als biologische en functionele autoriteiten voor het onderbewuste gelijk zijn, dan zijn de leidinggevenden de vaders en moeders binnen het bedrijf. Zij bieden de kaders en de sturing, maar als het goed is ook de bevestiging. Kinderen die onvoldoende bevestigd worden, voelen zich vaak afgewezen en gaan negatieve aandacht vragen. Terug vertaald naar de werkvloer kan zich dat uiten in passief-agressief gedrag, zoals te laat komen, het werk niet op tijd afkrijgen en dergelijke. Het kan zich echter ook uiten in angst. Vanuit deze angst gaat de werknemer fouten maken waardoor hij zich iedere keer zijn eigen afwijzing op de hals haalt. De manager raakt geïrriteerd en dan is de cirkel weer rond.

Op het moment dat de leidinggevende uit deze cirkel stapt, kan hij of zij veel meer mensen bereiken dan als je met individuele werknemers gaat werken. De manager zal dan in staat zijn de projecties en de ladingen van zijn werknemer te herkennen en leert hier effectief mee om te gaan..

3. Wat is dan die oplossing?

Als emotief therapeut in business heb ik drie sleutels voor de oplossing:

Sleutel 1: Neutraliseer je rode knoppen

Medewerkers en managers hebben allemaal hun rode knoppen. We noemen die ook wel ladingen of blokkades. Als een ander daar expres of per ongeluk op drukt, kun je in gevoelens terecht komen van boosheid, angst of verdriet. Dit is heel moeilijk tegen te houden en maakt soms dat je het gevoel hebt dat je onprofessioneel reageert. Ladingen zorgen voor stilstand in de situatie en in je gevoel.

Ladingen zijn ontstaan vanuit onverwerkte ervaringen en worden getriggerd door situaties in het dagelijks leven, waardoor de oude gevoelens weer naar boven komen.

Door middel van Emotieve Therapie in business neutraliseren we deze rode knoppen waardoor je in het vervolg op een manier kunt reageren die passend is bij de situatie.

Als je als leidinggevende je eigen ladingen weghaalt, stap je uit de dynamiek van het onderlinge triggeren en wordt je je ook bewust van hoe anderen omgaan met hun rode knoppen. Dit maakt de weg vrij naar de tweede sleutel.

Sleutel 2: Ken je projecties en die van anderen

Hoe projecties werken heb ik hierboven uitgelegd. Het doorzien en uitwerken van (tegen)overdracht-situaties in de organisatie is de tweede sleutel naar de oplossing van het probleem. Hierdoor worden de problemen ten eerste bewust, ten tweede bespreekbaar en vervolgens oplosbaar.

Sleutel 3: Werk vanuit aandacht en aanwezigheid

Trauma's ontstaan vaak als er geen verbinding (mogelijk) is: als mensen er alleen voor staan of hun verhaal niet kwijt kunnen als er iets ernstigs is gebeurd. Op het moment dat je als leider uit contact bent, kan het zijn dat je onbedoeld dit soort traumatiek triggert bij je werknemers. Vanuit de projectie van de werknemer wordt je als het ware de ouder die er niet was op het moment dat die het meest nodig was. Hoe meer jij in staat bent je te verbinden, hoe beter de relatie met je werknemers wordt. Daardoor ontstaat bij hen zelfvertrouwen en zelfstandigheid met als gevolg dat de resultaten verbeteren.

Met Emotieve Therapie in business begeleid ik leiders in 5 intensieve consulten naar een gezondere en dynamische business waar werknemers en leidinggevenden volledig tot hun recht kunnen komen.

Neem contact met me op voor meer informatie.

34 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Emotieve Therapie in business

breng je business in beweging